Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

2571 8eed 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viarawruapart rawruapart
tatianka
Jeżeli nie wyrwiesz się ze środowiska w którym się wychowałeś, nie zrozumiesz jak wielki jest świat.
— Angelina Jolie
Reposted fromangelinaajoliee angelinaajoliee viawiks wiks

May 13 2015

tatianka
7386 537e
tatianka

May 07 2015

tatianka

“Poza tym chciałbym już zobaczyć twoją mordę. Ktoś kto nie boi się ośmieszenia napisałby: tęsknię”.

— z listu Ryszarda Lassoty do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromcasanovared casanovared viapikkumyy pikkumyy
0511 32fe 500
Reposted frombrillianthijinx brillianthijinx viapikkumyy pikkumyy

May 05 2015

7905 944c 500

“If you end up with a boring miserable life because you listenend to your mom, your dad, your teacher, your priest, or some guy on television telling you how to do your shit, then you deserve it.”

Frank Zappa

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viayoursway yoursway
tatianka
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.
tatianka
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.

May 04 2015

tatianka
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaduuuli duuuli

April 30 2015

tatianka
0765 acc4
Reposted frommelodyphantom melodyphantom via13-days 13-days
tatianka

Wskazówki na życie


  1. Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia zawierają w sobie wielkie ryzyko.
  2. Gdy coś tracisz, nie trać tej lekcji.
  3. Stosuj zasadę SSS:
  • Szacunek dla siebie,
  • Szacunek dla innych,
  • Stuprocentowa odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.
 • Pamiętaj, że nie otrzymanie tego co chcesz, jest czasami cudownym łutem szczęścia.
 • Naucz się zasad, tak abyś wiedział jak je właściwie łamać.
 • Nie pozwól, aby mała niezgoda zaburzyła wielką przyjaźń.
 • Kiedy zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, natychmiast podejmij kroki, aby go naprawić.
 • Spędzaj trochę czasu samotnie każdego dnia.
 • Bądź otwarty na zmiany, ale nie porzucaj swoich wartości.
 • Pamiętaj, że cisza jest czasami najlepszą odpowiedzią.
 • Prowadź dobre, honorowe życie. Kiedy się zestarzejesz i będziesz je wspominał, przeżyjesz je z radością jeszcze raz.
 • Atmosfera miłości w twoim domu jest podstawą twojego życia.
 • Podczas kłótni z kochanymi osobami, zajmuj się tylko bieżącą sprawą. Nie przywołuj przeszłości.
 • Dziel się swoją wiedzą. To sposób na osiągnięcie nieśmiertelności.
 • Szanuj naszą planetę Ziemię.
 • Raz w roku pojedź do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś.
 • Pamiętaj, że najlepsze partnerstwo to takie, w którym wasza wzajemna miłość przewyższa wasze wzajemne potrzeby.
 • Oceniaj swój sukces poprzez to, z czego musiałeś zrezygnować, aby go osiągnąć.
 • Podchodź do miłości i gotowania z beztroskim zaniedbaniem.
 • — Dalai Lama
  Reposted fromstonerr stonerr viaemsik emsik
  tatianka
  Mówisz, że możesz – to możesz.
  Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
  Więc sobie wybierz.
  — Mistrz Zen Seung Sahn
  Reposted fromSkydelan Skydelan viakryczka kryczka
  tatianka
  Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
  — Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
  Reposted fromMissMurder MissMurder viabaeven baeven
  5331 85fb 500
  Reposted fromeemanee eemanee viamaligne maligne
  tatianka
  Wszystko jest prawdziwe jeśli człowiek się boi.
  — M.Hłasko
  Reposted fromdecepcion decepcion viaEtien Etien
  And then suddenly I become sad for no reason, and it takes me days to get over that feeling.
  — (via insane—inthe-membrane)
  Reposted fromtwice twice viaAmericanlover Americanlover
  tatianka
  Ja nie wiem jak się wymyśla coś wielkiego, ja właściwie nic nie wiem, ja chcę poleżeć trochę pod kołdrą.
  — Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
  Reposted fromweightless weightless
  tatianka
  1197 e6a0 500
  tatianka
  We are dying from overthinking. We are slowly killing ourselves by thinking about everything. Think. Think. Think. You can never trust the human mind anyway. It’s a death trap.  
  — Anthony Hopkins
  Reposted fromkarmacoma karmacoma via666th 666th
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.
  Get rid of the ads (sfw)

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl