Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

tatianka

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viaimani imani
tatianka
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaimani imani

July 01 2015

tatianka

23 Emotions people feel, but can’t explain

from iheartintelligence.com (via lovedbythesavior):

 1. Sonder: The realization that each passerby has a life as vivid and complex as your own.
 2. Opia: The ambiguous intensity of Looking someone in the eye, which can feel simultaneously invasive and vulnerable.
 3. Monachopsis: The subtle but persistent feeling of being out of place.
 4. Énouement: The bittersweetness of having arrived in the future, seeing how things turn out, but not being able to tell your past self.
 5. Vellichor: The strange wistfulness of used bookshops.
 6. Rubatosis: The unsettling awareness of your own heartbeat.
 7. Kenopsia: The eerie, forlorn atmosphere of a place that is usually bustling with people but is now abandoned and quiet.
 8. Mauerbauertraurigkeit: The inexplicable urge to push people away, even close friends who you really like.
 9. Jouska: A hypothetical conversation that you compulsively play out in your head.
 10. Chrysalism: The amniotic tranquility of being indoors during a thunderstorm.
 11. Vemödalen: The frustration of photographic something amazing when thousands of identical photos already exist.
 12. Anecdoche: A conversation in which everyone is talking, but nobody is listening
 13. Ellipsism: A sadness that you’ll never be able to know how history will turn out.
 14. Kuebiko: A state of exhaustion inspired by acts of senseless violence.
 15. Lachesism: The desire to be struck by disaster – to survive a plane crash, or to lose everything in a fire.
 16. Exulansis: The tendency to give up trying to talk about an experience because people are unable to relate to it.
 17. Adronitis: Frustration with how long it takes to get to know someone.
 18. Rückkehrunruhe: The feeling of returning home after an immersive trip only to find it fading rapidly from your awareness.
 19. Nodus Tollens: The realization that the plot of your life doesn’t make sense to you anymore.
 20. Onism: The frustration of being stuck in just one body, that inhabits only one place at a time.
 21. Liberosis: The desire to care less about things.
 22. Altschmerz: Weariness with the same old issues that you’ve always had – the same boring flaws and anxieties that you’ve been gnawing on for years.
 23. Occhiolism: The awareness of the smallness of your perspective.
Reposted frommr-absentia mr-absentia viathealex thealex

June 17 2015

tatianka
tatianka
It's just love, selfish love. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaSkydelan Skydelan

June 15 2015

tatianka
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viaimani imani

June 06 2015

1193 5155 500
Reposted fromtwice twice vialottee lottee
tatianka
Cenię sobie picie wódki w inteligentnym towarzystwie, bo po dwóch godzinach nie jestem pijany, tylko wysilam mózg do rozmowy, przez co się nie upijam. Z kolei impreza z nudnymi ludźmi sprawia, że palę tonę szlugów i umieram dnia następnego. I jestem zły, że w ogóle wyszedłem z domu. Tandetny amerykański film dostarczyłby mi więcej przemyśleń.
— Emil Blef
Reposted fromsesja sesja viairmelin irmelin
tatianka
4997 78a1
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin
tatianka
0087 847d 500
Reposted fromintrigante intrigante viairmelin irmelin

June 05 2015

8879 430b 500
tatianka
0505 312d 500
Reposted frompeper peper viaPeaceInHeart PeaceInHeart
tatianka
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viaPeaceInHeart PeaceInHeart

June 04 2015

0745 32fe 500
Reposted frommowmihou mowmihou viaAmericanlover Americanlover
tatianka
Szukam nauczyciela i mistrza 
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę 
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia 
niech oddzieli światło od ciemności. 
— Tadeusz Różewicz, Ocalony
Reposted byjointskurwysynpannakiesMartwa13mehhhabsolutivwysypiskosmiecipassionativegosieniaahuramazdanowaczimefirnayantarasatyrlaneszyderaWascongoldenboywindingroadsfantasmagoryczniepanimrukyouranafilaksjaiamnotarobotmirabeliapurplecornflowersweaknessklapkiwrzacaaleksandramarialentilkaThanksCatmotyla-nogaMatijaszekatemebezemnieomnieImaginationMikalubiedzisadwokatdiablabojaniewiemarancioneboundlessnesspannaniczyjabeliveinmeanorexianervosaallannwhoisjimmypapilio-badbloodalicemerryglazedCeselinejedziemydorajuliteratkamikeylifelesswikszzielonodian364mrdonadoniiCzarnyKapturjakmidzisiajzlegdziejestolapuszkamilenyreniferowainsomniahumanstoryczarnylistopadmegwanttea

June 03 2015

3355 504a
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viapl-aneta pl-aneta
tatianka
6280 1469 500
Reposted frombajaderra bajaderra viaimani imani

June 01 2015

tatianka
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaszyy szyy

May 19 2015

9267 8479 500
Reposted fromPoooly Poooly viadrink-me drink-me
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl